4.09.2017

Sieć kultury to program nastawiony na sieciowanie, dokształcanie i wspieranie kadr kultury województwa pomorskiego w realizowanych działaniach. Jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. W lutym 2017 roku ogłoszono II edycję konkursu na projekty edukacyjno-kulturowe w województwie pomorskim.

Do konkursu zgłoszono 57 wniosków, 10 z nich nagrodzono, wśród nich projekt „Odczarujmy Szekspira” przygotowany przez Oliwię Dajnowiec ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni. Efektem projektu będzie udział uczniów klasy 7b w kilkunastu godzinach warsztatów teatralnych prowadzonych przez aktorkę Urszulę Kowalską oraz aktorów Teatru Muzycznego w Gdyni, zajęciach w Teatrze Muzycznym ukazujących praktyczną stronę realizacji spektaklu, oraz przygotowanie przez uczniów tej szkoły przedstawienia opartego na komedii Williama Szekspira „Sen nocy letniej”.

Projekt realizowany w ramach „Sieci kultury”, która jest częścią ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. Program jest prowadzony przez Narodowe Centrum Kultury, a jego operatorem w województwie pomorskim jest Instytut Kultury Miejskiej, instytucja kultury Miasta Gdańska.