Odpłatność za obiady za m-c styczeń 2019 r. wynosi:

22 dni x 3.50 zł = 77,00 zł

Uwaga!

Ważna informacja dla dokonujących wpłat przelewem bankowym!

Odpłatność za obiady w styczniu 2019 r. regulujemy wyłącznie od 01 do 04.01.2019 r.

Przelewy za styczeń dokonane w starym roku kalendarzowym (w grudniu 2018 r.) mogą zostać niewłaściwie zaksięgowane!

Prosimy o terminowe wpłaty na konto:

65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

W tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.