Od 17 września br. obowiązuje zmieniony tygodniowy rozkład zajęć.