3 września 2018r.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  2 listopada 2018r.  dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  24 grudnia - 31 grudnia 2018r.  Zimowa przerwa świąteczna
  11 stycznia 2019 r.  Zakończenie I okresu nauki
  11 lutego - 24 lutego 2019r.  Ferie zimowe
  10 - 12 kwietnia 2019 r.  Egzamin gimnazjalny
  15 - 17 kwietnia 2019 r.  Egzamin ósmoklasisty
  18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.  Wiosenna przerwa świąteczna
   2 maja 2019r.  dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 30 maja 2019 r.  Wystawienie ocen proponowanych (e- dziennik)
 14 czerwca 2019 r.  Klasyfikacja roczna i końcowa - posiedzenie Rady Pedagogicznej
  21 czerwca 2019 r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych