E-naukowiec

Uczniowie klasy czwartej przygotowali projekt „Systemy liczbowe”. Jak zwykle nie zawiedli, byli rewelacyjnie przygotowani.

13.12.2018

 

Dlaczego liście spadają z drzew?

Uczniowie klasy czwartej realizowali w październiku projekt „Dlaczego liście spadają z drzew”. Efekt ich pracy to przygotowane prezentacje i referaty oraz wspólne omówienie problemu. Uczniowie pięknie przygotowali się do dyskusji. Poruszyli problem zmiany koloru liścia na skutek odprowadzenia chlorofilu do łodyg i korzeni oraz proces odcięcia dopływu substancji odżywczych do liścia jak i grawitację. Uczniowie nie zapomnieli również omówić kwestii, że nie wszystkie drzewa zrzucają liście i dlaczego tak się dzieje. Część uczniów zbadała nawet doświadczalnie jak kształt liścia wpływa na sposób w jaki spada.

Gratuluję uczniom i rodzicom tak świetnego przygotowania!

Już nie możemy doczekać się Waszych opracowań kolejnego projektu: „Płatki śniegu, ich osie symetrii i środek symetrii”.

Olga Labudda

18.09.2018

Klasa 4a wyruszyła na wycieczkę integracyjną do średniowiecznego skansenu Grodzisko w Sopocie. Była to okazja, żeby się bliżej poznać i wspólnie przeżyć wspaniałą przygodę. Poznaliśmy tu historię tego obiektu, mogliśmy przymierzyć rycerską zbroję, postrzelać z łuku i ulepić garnek. Aura i humory bardzo nam w tym dniu dopisały.

Karta innowacji pedagogicznej E-naukowiec

E-naukowiec - harmonogram realizowanych zadań

Opis innowacji

„E-naukowiec" to program skierowany dla uczniów ciekawych świata, chcących wiedzieć jak?, co? i dlaczego? działa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i najnowszego oprogramowania uczniowie w łatwy i prosty sposób mogą odpowiedzieć na nurtujące je pytania z dziedziny chemii i fizyki.

Nie obce uczniom tej klasy będą nowinki telekomunikacyjne i komputerowe.

Każdy z uczniów będzie prowadził własne portfolio na stronie internetowej WIX, które pozwoli mu w sposób świadomy i odpowiedzialny brać udział w inicjatywach podejmowanych w klasie naukowej, śledzić postępy swoich działań.

Cele innowacji

 • cel strategiczny: zainteresowanie ucznia wykorzystaniem technologii w celach edukacyjnych,
 • cel zewnętrzny: uczeń tworzy port folio w programie WIX i prezentuje na forum,
 • cel wewnętrzny: uczeń poznaje korzyści jakie daje świadome wykorzystanie technologii w celach nie tylko rozrywkowych. Nabiera doświadczenia w korzystaniu z programów komputerowych. Zyskuje swego rodzaju technologiczną intuicję, która pozwala mu na znacznie szybsze opanowanie obsługi urządzeń i programów, z których będzie korzystał w przyszłości,
 • celem tego projektu jest również zainteresowanie uczniów chemią. Dzięki licznym doświadczeniom uczniowie dowiedzą się, że nauki przyrodnicze są ciekawe i nie trzeba się ich bać. Wykorzystanie technologii w procesie nauczania pomoże uczniom w prosty i przystępny sposób poznać zasady rządzące światem nauk ścisłych.

Działania:

 • udział w warsztatach, konkursach i wycieczkach, które poszerzają wiedzę uczestników klasy E-naukowiec,
 • tworzenie własnego portfolio i praca z najlepszymi programami komputerowymi.

Sposoby realizacji:

Projekt ma osiągnąć powyższe cele poprzez:

 • zwiększoną liczbę godzin chemii,
 • zajęcia dodatkowe wpisane w plan lekcji,
 • współpracę z: Pomorskim Parkiem Naukowo Technologicznym - Experyment, SmartLab, Centrum Nauki Hewelianum, Politechniką Gdańską wydziałem Chemii, Akademią Morską wydziałem Nawigacji, Centrum Małej Skali w Toruniu,
 • prezentowanie własnych prac na stronach  internetowych, facebook-u, youtube i innych portalach społecznościowych,
 • wycieczki,
 • organizowanie konkursów, turniejów szachowych i zawodów w sudoku,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w tym także zajęć otwartych dla rodziców,
 • wspólne konstruowanie prezentacji, modeli atomów i własnych portfolio,
 • wykorzystanie metod słownych do których należą rozmowy - rozwijające procesy poznawcze i poszerzające zasób wiedzy w zakresie technologii chemicznej i informatycznej.

Formy Pracy:

 • indywidualna, grupowa, zespołowa.

Metody Pracy:

 • metody słowne (pogadanka, opis),
 • metody czynne (doświadczenia, ćwiczenia, burza mózgów, symulacje),
 • metody percepcyjne (obserwacja, pokaz, film, demonstracja).

Proponowane w innowacji formy i metody będą miały charakter różnorodny, aktywnyi twórczy. Naszym założeniem prowadzonych zajęć ma być uczeń, który jest aktywny i twórczy a nauczyciel ma tak organizować i planować działania aby umożliwiać dziecku wyzwalać tą aktywność.

Przewidywane efekty innowacji:

Korzyści z uczestnictwa w programie:

Dla ucznia

 • praca z wieleformatowym monitorem dotykowym pozwoli na szybszą i ciekawszą naukę, ułatwi odrabianie prac domowych i odtwarzanie filmów i prezentacji uczniów, uczniowie dzięki przenośnemu monitorowi mogą poszerzać swoją wiedzę również na innych lekcjach,
 • prowadzenie własnego portfolio pozwoli mu w sposób świadomy i odpowiedzialny brać udział w inicjatywach podejmowanych w klasie naukowej oraz śledzić postępy swoich działań,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej dzięki pracy w programach komputerowych ChemSketch i konkursach „ Model atomu” i „ Najciekawszy eksperyment”,
 • udział w kółku chemicznym to idealny sposób na rozwijanie swoich zainteresowań przyrodniczych poprzez wykonywanie samodzielnie doświadczeń chemicznych,
 • zabawa w Odysei rozwija w młodzieży kreatywność, innowacyjność, samodzielność. Uczy odpowiedzialności za podjęte przez ucznia działania,
 • nauka gry w szachy i umiejętność rozwiązywania sudoku to idealny sposób na rozwijanie kompetencji logiczno- matematycznych.

Dla rodzica

 • uczestnictwo dziecka w klasie E-naukowiec wpływa na jego sukcesy w nauce i późniejszym życiu dorosłym; rodzic jest spokojniejszy o przyszłość dziecka, jego sytuację na rynku pracy,
 • rodzice bardziej rozumieją dzieci, a dzieci rodziców dzięki prowadzeniu własnego portfolio przez uczniów,
 • współpraca międzypokoleniowa podczas pracy nad „ Modelem atomu”.

Dla szkoły

 • wieleformatowym monitorem dotykowym to idealne urządzenia przenośne, które ułatwi prowadzenie lekcji nauczycielom w każdej sali,
 • cooworking - współpraca i szkolenia między nauczycielami,
 • szkolenia zewnętrzne,
 • podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,
 • współpraca z partnerami oraz z uczelniami z Trójmiasta,
 • darmowe pokazy, szkolenia nauczycieli dzięki współpracy z Centrum Nauki Experyment.

Dla środowiska lokalnego

 • informacje o działaniach twórczych uczniów gdyńskich szkół na portalach społecznościowych i stronach internetowych,
 • współpraca z gdyńskimi szkołami podczas konkursu „Model atomu”,
 • współpraca z gdyńskim Centrum Nauki Experyment- reklama dla Centrum Nauki Experyment,
 • konkursy stają się elementem rywalizacji, konkurencyjności, a to  ma realny wpływ na jakość tworzonych projektów, a zatem jakość edukacji,
 • użycie nowoczesnych technologii, ich właściwe wykorzystanie, lepiej wyedukowani młodzi ludzie,
 • umiejętność pracy w zespole, realizowanie przydzielonych zadań, odpowiedzialność za projekt - kompetencje niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Ewaluacja innowacji

Podczas innowacji będą prowadzone badania ewaluacyjne, które pomogą nam dowiedzieć się czy treści podjęte w innowacji zostały wykorzystane i czy przyczyniły się do zmian w zachowaniu naszych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych i nowoczesnego oprogramowania komputerowego.

Narzędzia ewaluacji (mierzalność): ankiety

O sukcesie projektu stanowi:

Naszym głównym celem jest zainteresowanie dzieci chemią. Chcemy pokazać im, że nauki przyrodnicze są ciekawe i nie trzeba się ich bać. Dzięki ciekawym doświadczenia chemicznym pragniemy zainteresować każdego ucznia i wytłumaczyć im, że chemii może nauczyć się każdy. Uczeń będzie szczęśliwe, będzie dobrze się czuje w grupie, chętnię będzię brać udział w kółku chemicznym i konkursach przyrodniczych i matematycznych. Uczniowie chętnie będą opowiadać, pisać o swoich doświadczeniach na portalach społecznościowych, stronach internetowych.  Uczniowie będą mieć lepsze oceny i chętniej będa brać udział w życiu społecznym szkoły i Gdyni.

Mierzalność projektu stanowią również:

 • ankieta na temat wiedzy o naukach przyrodniczych na początku i końcu trwania programu, w ankiecie uczniowie będą odpowiadać na pytania np: czym dla was jest chemia, gdzie możemy się z nią spotkać?
 • portfolio w postaci stron internetowych Wix prowadzone przez uczniów,
 • sukcesy uczniów w konkursach oceny,
 • zaangażowanie dzieci,
 • reakcja środowiska.

Karina Sankowska