Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów gimnazjum i oddziałów gimnazjalnych
Lp. Nazwa konkursu Termin eliminacji
szkolnych rejonowych wojewódzkich
1. Język polski 23.11.2018
godz. 14:00
11.01.2018
godz. 14:00
01.03.2019
godz. 12:00
2. Język angielski 16.11.2018
godz. 14:00
16.01.2019
godz. 14:00
05.03.2019
godz. 12:00
3. Język niemiecki 21.11.2018
godz. 14:00
24.01.2019
godz. 14:00
08.03.2019
godz. 12:00
4. Historia 22.10.2018
godz. 14:00
07.12.2018
godz. 14:00
18.01.2019
godz. 12:00
5. Biologia 07.11.2018
godz. 14:00
10.01.2019
godz. 14:00
07.03.2019
godz. 12:00
6. Geografia 19.10.2018
godz. 14:00
14.12.2018
godz. 14:00
04.03.2019
godz. 12:00
7. Matematyka 14.11.2018
godz. 14:00
25.01.2019
godz. 14:00
15.03.2019
godz. 12:00
8. Fizyka 08.11.2018
godz. 14:00
09.01.2019
godz. 14:00
12.03.2019
godz. 12:00
9. Chemia 15.11.2018
godz. 14:00
17.01.2019
godz. 14:00
14.03.2019
godz. 12:00
10. Informatyka 19.11.2017
godz. 14:00
21.01.2019
godz. 14:00
11.03.2019
godz. 12:00

 

 Regulaminy konkursów znajdują się na stronie www.kuratorium.gda.pl

 

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych od klasy czwartej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019
Lp. Nazwa przedmiotu
Termin eliminacji

I stopień
(szkolny)

II stopień
(rejonowy)
III stopień
(wojewódzki)
1. Język polski 26.10.2018
godz. 14:00
07.12.2018
godz. 14:00
08.02.2019
godz. 12:00
2. Język angielski 16.11.2018
godz. 14:00
16.01.2019
godz. 14:00
05.03.2019
godz. 12:00
3. Język niemiecki

21.11.2018
godz. 14:00

24.01.2019
godz. 14:00
08.03.2019
godz. 12:00
4. Historia 22.10.2018
godz. 14:00
11.01.2019
godz. 14:00
01.03.2019
godz. 12:00
5. Biologia 09.11.2018
godz. 14:00
18.01.2019
godz. 14:00
27.02.2019
godz. 12:00
6. Geografia 19.10.2018
godz. 14:00
14.12.2018
godz. 14:00
04.03.2019
godz. 12:00
7. Matematyka 14.11.2018
godz. 14:00
14.01.2019
godz. 14:00
15.03.2019
godz. 12:00
8. Fizyka 08.11.2018
godz. 14:00
09.01.2019
godz. 14.00
12.03.2019
godz. 12:00
9. Chemia 15.11.2018
godz. 14:00
17.01.2019
godz. 14:00
14.03.2019
godz. 12:00
10. Informatyka 22.11.2018
godz. 14:00
07.01.2019
godz. 14:00
07.03.2019
godz. 12:00