Edycja 2019

24.11.2018
W ostatnim czasie otrzymujemy od Was pytania dotyczące dodatkowych punktów, które mogą pomóc w rekrutacji do wybranej szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej. W ubiegłym roku nasz festiwal znalazł się w "Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019" [KO w Gdańsku], z którym można się zapoznać klikając w poniższy link:

http://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-na-rok-szkolny-20182019/

Jak będzie w tym roku - dowiemy się w lutym 2019 r. Gdy tylko wykaz się pojawi - poinformujemy i zamieścimy link.

Uwaga!
W tym roku obowiązuje nowy wzór karty zgłoszenia filmu. Uściśliliśmy w niej rolę i pozycję reżysera filmu biorącego udział w konkursie - sugerując się uwagami kierowanymi do organizatorów festiwalu i organów nadzorujących edukację.
Czekamy na Wasze filmy!


Organizatorzy V Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Uczniowskich "Młode Albatrosy 2019"
SP nr 51 w Gdyni

4.10.2018

Regulamin

V OGÓLNOPOLSKEGO FESTIWALU FILMÓW UCZNIOWSKICH „MŁODE ALBATROSY 2019″

1. Organizatorem festiwalu jest Szkoła Podstawowa nr 51, 81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53 oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, 81-372 Gdynia, Plac Grunwaldzki 2.

2. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów tworzeniem filmów.

3. Uczestnikami konkursu (autorami filmów) mogą być uczniowie szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z całej Polski.

4. Filmy zgłoszone do konkursu powinny spełniać następujące warunki:

  • gatunek (np. fabuła, dokument, animacja, eksperyment), dowolny,
  • czas trwania filmów do 10 minut,
  • zapisane na płycie DVD/CD w formacie .mp4,
  • płyty powinny być czytelnie opisane i zawierać: tytuł, imię i nazwisko reżysera, czas projekcji.

5. Wypełniony formularz oraz dwie kopie filmu (na płytach DVD/CD) należy przesłać na adres organizatora (Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Słowackiego 53, 81-392 Gdynia), z dopiskiem „Młode Albatrosy 2019”. Termin nadsyłania filmów upływa 17 maja 2019 r.

6. Autorzy zgłaszający film wyrażają zgodę na jego publiczną projekcję w ramach festiwalu filmowego oraz umieszczenie filmu lub jego fragmentów na stronie www przeglądu.

7. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób ograniczone, nie mogą także naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku braku zachowania tego warunku autor powinien wyjaśnić sytuację prawną filmu.

8. Do udziału w konkursie nie będą dopuszczone filmy wykonane na odpłatne zlecenie lub nakręcone przed rokiem 2018.

9. Filmy zgłoszone do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez jury powołane przez organizatora.

10. Jury przyzna autorom (reżyserom) najlepszych filmów 3 statuetki „Młodego Albatrosa” oraz 3 nagrody.

11. Jury młodzieżowe – powołane przez organizatorów – przyzna swoją nagrodę.

12. Jury może przyznać także dodatkowe nagrody indywidualne (np. za: scenariusz, oryginalną muzykę, najlepszą rolę aktorską, montaż, reżyserię, zdjęcia). Łączna pula nagród wynosi 5 000 PLN.

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród w zależności od wartości artystycznych nadesłanych filmów.

14. Konkurs zostanie zakończony pokazem nagrodzonych filmów oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się w czerwcu 2019 r., w Gdyńskim Centrum Filmowym.

15. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.

16. Filmy nie będą odsyłane. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zachowania kopii filmów w archiwum festiwalowym.

17. Autorom nagrodzonych filmów – nieobecnym na gali finałowej – zostaną wysłane wyłącznie dyplomy.

Do pobrania:

Regulamin-kliknij

Karta zgłoszenia-kliknij

Klauzula informacyjna RODO-kliknij