Nauczyciele

 

 

klasa 2a 2b 2c 2d 2e
wychowawca klasy B. Meller L.Lewandowska D. Ignacik E. Szponar A. Duszyńska
język polski B. Meller B. Meller A. Czubak A. Czubak J. Kurkowska
język angielski gr.1 M. Necel M. Necel M. Necel E. Szponar M. Necel
język angielski gr. 2 A. Jankowska A. Jankowska E. Szponar E. Szponar A. Jankowska
język niemiecki A. Senetelli A. Senetelli A. Senetelli - A. Duszyńska
język francuski A. Ossowska A. Ossowska A. Ossowska A. Ossowska -
muzyka - - - - -
plastyka - - - - -
historia J. Kurkowska P. Kurpiewski P. Kurpiewski P. Kurpiewski J. Kurkowska
wychowanie do życia w rodzinie - - - - -
wiedza o społeczeństwie M. Syldatk M. Syldatk M. Syldatk M. Syldatk M. Syldatk
geografia L.Lewandowska L.Lewandowska L.Lewandowska L.Lewandowska L.Lewandowska
biologia D. Ignacik L. Lewandowska D. Ignacik D. Ignacik D. Ignacik
chemia K. Nowaczyk K. Nowaczyk K. Nowaczyk K. Nowaczyk K. Nowaczyk
fizyka B. Gorbaczow B. Gorbaczow B. Gorbaczow B. Gorbaczow B. Gorbaczow
matematyka K. Kowalewska M. Muchowska A. Domagalska A. Domagalska A. Domagalska
informatyka gr. 1
D. Maliszewska D. Maliszewska B. Bencer B. Bencer B. Bencer
informatyka gr. 2
D. Maliszewska B. Bencer B. Bencer B. Bencer B. Bencer
wychowanie fizyczne dziewczynki J. Głąb M. Frącek J. Głąb M. Frącek M. Frącek
wychowanie fizyczne chłopcy P. Wołosewicz P. Wołosewicz P. Wołosewicz P. Wołosewicz K. Niedźwiedź
edukacja dla bezpieczeństwa - - - - -
zajęcia artystyczne D. Rynkiewicz D. Rynkiewicz D. Rynkiewicz D. Rynkiewicz D. Rynkiewicz
zajęcia techniczne - - - - -
religia ks.K.Zakaszewski ks.K.Zakaszewski J. Gawron J. Gawron J. Gawron

Dyrektor mgr Danuta Maliszewska
   
Wicedyrektor dr Olga Labudda
   
Pedagog szkolny mgr Grażyna Pożoga
   
Psycholog szkolny mgr Iwona Skibińska-Falkowska
   
Bibliotekarze mgr Anna Mytkowska
mgr Janusz Żurawski
   
Język polski
mgr Iwona Chojnacka
mgr Joanna Kurkowska
mgr Bożena Meller
mgr Arleta Czubak
mgr Alicja Jankowska
   
Język angielski mgr Oliwia Dajnowiec
mgr Magdalena Necel
mgr Elżbieta Szponar
mgr Alicja Jankowska
mgr Katarzyna Zamkowska
   
Język niemiecki mgr Anna Senetelli Nawrocka
mgr Anna Duszyńska
   
Język francuski mgr Agnieszka Ossowska
   
Wiedza o społeczeństwie

dr Piotr Kurpiewski
mgr Anna Senetelli Nawrocka
mgr Mateusz Syldatk

   
Historia mgr Joanna Kurkowska
dr Piotr Kurpiewski
mgr Mateusz Syldatk
   
Biologia mgr Dobrosława Ignacik
mgr Lucyna Lewandowska
   
Chemia dr Olga Labudda
mgr Karina Nowaczyk
   
Fizyka mgr Barbara Gorbaczow
mgr Krystyna Szczęśniak
   
Matematyka

mgr Aleksandra Domagalska
mgr Katarzyna Kowalewska
dr Olga Labudda
mgr Małgorzata Muchowska

   
Geografia mgr Lucyna Lewandowska
   
Informatyka mgr Bożena Bencer
mgr Danuta Maliszewska
   
Zajęcia artystyczne mgr Danuta Rynkiewicz
mgr Elżbieta Korowajczyk
mgr Anna Kapłan
   
Zajęcia techniczne mgr Danuta Rynkiewicz
   
Muzyka mgr Anna Kapłan
mgr Elżbieta Korowajczyk
   
Plastyka mgr Danuta Rynkiewicz
Wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Frącek
mgr Joanna Głąb
mgr Krzysztof Niedźwiedź
mgr Martyna Nosewicz
mgr Paweł Wołosewicz

   
Religia mgr Joanna Gawron
mgr Elżbieta Korowajczyk
ks. Kamil Zakaszewski
   
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Dobrosława Ignacik
mgr Elżbieta Korowajczyk
   
Edukacja dla bezpieczństwa mgr Elżbieta Korowajczyk
mgr Krzysztof Niedźwiedź