SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51

81-392 GDYNIA, UL. SŁOWACKIEGO 53

 

Odpłatność za obiady za m-c wrzesień 2018 r.

Płatne w terminie od 03.09 do 05.09.2018

17 dni x 3,50 = 59,50 zł

Prosimy o terminowe wpłaty na konto:

65 1020 4900 0000 8702 3084 4882

w tytule przelewu proszę podać: nazwisko i imię dziecka oraz klasę.

Obiady będą wydawane od 06.09.br.