Rada Rodziców

Informujemy, że na wniosek Rady Rodziców Gimnazjum Nr 11 w Gdyni nawiązana została współpraca z Fundacją „Rodzice Szkole”, w ramach której bierzemy udział w programie Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Udział w programie gwarantuje, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a pozostałe 25% wykorzystane zostanie przez Fundację na przeprowadzenie konferencji, szkoleń i warsztatów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców uczniów Gimnazjum Nr 11 w Gdyni do udziału w tym programie.

Rada Rodziców przeprowadzi w lokalnym środowisku akcję promującą przekazanie 1 % od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 na rzecz Fundacji „Rodzice Szkole” – organizacji pożytku publicznego - nr KRS: 0000268115, z zastrzeżeniem, że każdy z darczyńców wpisze w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego (PIT 28 poz. 136, PIT 36 poz. 325, PIT 36L poz. 96, PIT 37 poz. 139, PIT 38 poz. 59, PIT 39 poz. 53) – „RR Gimnazjum nr 11 w Gdyni”.

15.02.2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach. W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.

15.02.2017

Rady Rodziców Szkół i Przedszkoli Województwa Pomorskiego

Wojewoda Pomorski, Pomorski Kurator Oświaty, Fundacja „Rodzice Szkole”

zapraszają na:

Pomorską Regionalną Konferencję Rad Rodziców (Rady rodziców w polskim systemie oświaty), która odbędzie się 7 marca 2017 r. w godzinach 9.30-13.45 w Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6.

Przedstawiciele Rad Rodziców zainteresowani uczestnictwem w konferencji proszeni są o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.radyrodzicow.pl w zakładce „Konferencje Regionalne Rad Rodziców”.

Informacja Rady Rodziców

Rada Rodziców wspiera różne akcje, inicjatywy i działania. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia wszystkich rodziców. Bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy finansowej nie zdziałamy wiele! Wszystkie zebrane fundusze są przeznaczane wyłącznie na potrzeby uczniów – naszych dzieci.
Pieniądze są przeznaczone na następujące cele, które nie mogą być finansowane z budżetu szkoły:

  • nagrody w konkursach,
  • nagrody za osiągnięcia w nauce,
  • kwiaty, słodycze, napoje na imprezy okolicznościowe (Mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Dziecka, itp.,
  • zakup drobnych pomocy do nauki,
  • inne potrzeby, które wynikają w trakcie roku szkolnego.

Rada Rodziców zobowiązuje się do udostępnienia wszelkiej dokumentacji finansowej do wglądu dla wszystkich opłacających składki.

W roku szkolnym 2015/2016 uchwalono minimalną składkę w wysokości 50,00 zł/rok. Wyższe składki są jednakże mile widziane.
Każdy rodzic indywidualnie deklaruje, jaką kwotę może wpłacić, wypełniając DEKLARACJĘ.
Składki można wpłacać u skarbnika klasowego, np. na wywiadówkach, lub wpłacać na konto: 11 1090 1102 0000 0001 0586 7936 (w całości lub w ratach).

W imieniu uczniów serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!

 

Pobierz deklarację - tutaj

Regulamin Rady Rodziców