Rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 51 w Gdyni prowadzi nabór do klasy V sportowej o profilu pływackim. Wszystkich chętnych zapraszamy do złożenia dokumentów w sekretariacie szkoły (wniosek i świadectwo ukończenia klasy IV). Zajęcia sportowe w wymiarze 6 godzin tygodniowo odbywają się na basenie Zespołu Szkół nr 7 (Witomino) pod patronatem Klubu Sportowego Delfin Gdynia.

 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019  rozpocznie się 30 marca 2018 r., zgodnie z harmonogramem Zarządzenia Nr 7434/2018/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni (szczegóły w zakładce -Rekrutacja SP nr 51/ Oferta edukacyjna).

Informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok 2018/2019 dostępne na stronie gdynia.pl

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbywa się elektronicznie od 26 marca 2018 r.

Zgodnie z Art. 205 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi nabór do klasy IV i VII w roku szkolnym 2018/2019 i tworzy oddziały innowacyjne (szczegóły w zakładce -Rekrutacja SP nr 51/ Oferta edukacyjna).

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, rozporządzenia MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Szkoła Podstawowa nr 51 prowadzi nabór do klasy IV sportowej i klasy VII dwujęzycznej.

Podkategorie