Samorząd Uczniowski

5.12.2014

 

Przewodnicząca: Julia Kozma (3c)

  • Viceprzewodnicząca: Agnieszka Kozyra (2a)
  • Skarbnik: Dawid Siewiński (2c)
  • Dział artystyczny: Anna Urbańska (3c), Adam Friedrich (3a)
  • Dyskoteka: Maksymilian Jankowski (3a), Jan Gałkowski (3a), Iza Zaprzalska (3c), Anna Uryga (3b)
  • Szczęśliwe Numerki: Marta Puławska (2d), Weronika Paluch (2d), Julia Urbanowska (3e), Kasia Butkiewicz (3e)
  • Gazetka: Jakub Nowak (1a), Weronika Miazek (3b)
  • Ogłoszenia: Karol Urbaś (3a), Wiktoria Kloskowska (2e), Kamila Maciejewska (2e)
  • Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Krzysztof Niedźwiedź (wych. fiz.)
  • Zastępca opiekuna Samorządu Uczniowskiego: mgr Alicja Jankowska (język angielski)