Uczniowie klasy 2d brali udział w warsztatach organizowanych przez Fundację „Machina Zmian”, dofinansowywanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Lekcje z komunikacji z osobami niepełnosprawnymi to zupełnie nowa propozycja w ramach realizacji projektu „440 km po zmianę”. Zajęcia miały formę 3 dniowych warsztatów i były podzielone na sekcje. Celem warsztatów było stworzenie spotów filmowych wspierających akcję społeczną „Zmień perspektywę”.

W zajęcia zaangażowali się rodzice i dziadkowie, którzy pomogli w realizacji spotów, wykonując zadania aktorskie.

Sekcja 1

Wprowadzenie do tematu komunikacji z osobami niepełnosprawnymi, prowadzone przez panią Paulinę Pohl – doświadczoną trenerkę, osobę z niepełnosprawnością, posiadającą doświadczenie w pracy z młodzieżą.

Uczniowie dowiedzieli się co to jest niepełnosprawność i jakie są jej rodzaje. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy z zakresu komunikacji i savoir vivre’u wobec osób niepełnosprawnych. Miały także wpłynąć na wzrost empatii i wrażliwości wśród młodzieży. Za pomocą symulacji uczniowie mogli doświadczyć różnego rodzaju niepełnosprawności. Na zajęciach wykorzystano zdjęcia i materiały video. Stroną filmową zajmował się reżyser – pan Kryspin Pluta.

Sekcja 2

Zajęcia z reżyserem Kryspinem Plutą, prowadzone w formie warsztatów z tworzenia spotów filmowych, wspierających komunikację z osobami z niepełnosprawnościami. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów na temat roli akcji społecznych w rozwiązywaniu rozmaitych problemów oraz zapoznanie młodzieży z narzędziami do tworzenia krótkich form filmowych (od pomysłu, scenariusza do postprodukcji). Pan Kryspin Pluta zapoznał uczniów ze sprzętem filmowym oraz z zasadami obowiązującymi w produkcji filmowej.

28 listopada – pod kierownictwem Kryspina Pluty – uczniowie przystąpili do realizacji zdjęć we wcześniej uzgodnionych lokalizacjach (autobus ZKM w Gdyni i prywatne mieszkanie). Ostatnim etapem projektu był montaż oraz robocza projekcja gotowego filmu.

Dziękujemy:

  • Poli Pohl i Kryspinowi Plucie za możliwość udziału w projekcie,
  • naszym rodzicom i dziadkom za okazane wsparcie i pomoc,
  • Iwonie Chojnackiej za opiekę na planie filmowym.

Warsztaty odbywały się w Gdyni, Krakowie i Oświęcimiu, gdzie zostanie przeprowadzony konkurs na 3 najlepsze spoty filmowe akcji społecznej pt. „Zmień perspektywę”.

Elżbieta Szponar

Trolejbus

Związek