I tydzień

Prace wykonane przez Maję Staniewską i Monikę Polańską z klasy 7b

1. Projekt broszury na dzień otwarty szkoły_str_1 - kliknij

2. Projekt broszury na dzień otwarty szkoły_str_2 - kliknij

3. Projekt wizytówki klasy - kliknij

4. Film ze zdjęć na wylosowany temat

5. Collage ze zdjęć na wybrany temat

6. Film ze zdjęć na wylosowany temat

II tydzień

7. Collage ze zdjęć na wylosowany temat

8. Film ze zdjęć na wylosowany temat

9. Projekt broszury na Dzień Otwarty Szkoły_str_1_kliknij

10. Projekt broszury na Dzień Otwarty Szkoły_str_2_kliknij

11. Projekt dyplomu_kliknij